Saturday, May 28, 2011

Kenapa Perlu Kepada Akhlak (Etika) Kerja?

Nor Hartini Bt. Saari

Pegawai Penyelidik19/05/2011
Artikel Bahasa Malaysia

Akhlak ditakrifkan sebagai tingkah laku, perangai, atau tabiat. Akhlak yang baik disebut sebagai beradab, beretika dan bersopan santun yang diterjemahkan dari hati yang ikhlas dan luhur. Islam telah mengingatkan kepada umatnya mengenai peri pentingnya memelihara akhlak dan mengamalkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan seharian sebagai hamba yang taat kepada perintah Allah SWT. Begitu juga dalam soal akhlak (etika) kerja.

Akhlak (etika) kerja dalam Islam sebenarnya bermula dengan konsep dan pandangan Islam terhadap kerja itu sendiri. Apabila kita berakhlak ini bermakna kita faham akan konsep kerja dalam Islam sebagai jambatan menuju ke akhirat. Bekerja untuk mendapat pahala di sisi Allah SWT. Bahkan kepentingannya dilihat dapat membimbing para pekerja ke arah melakukan kebaikan dan menjauhi daripada segala kemungkaran. Namun begitu, berapa ramai di antara kita memilih untuk melakukan pekerjaan mengikut pandangan hidup Islam? Di kala itulah perlunya seseorang memiliki kefahaman dan kesedaran keagaaman terutama di dalam konsep kerja bagi membimbing mereka menjauhi pekerjaan yang dilarang oleh Allah SWT.

Kita bimbang jika wujudnya kejahilan umat Islam tentang peri pentingnya akhlak yang mulia sebagai matlamat beragama, ini akan membuka jalan bagi mereka untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran murni yang terkandung dalam al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila dorongan dan asakan hawa nafsu menjadi kuat dan fikiran dikalahkan oleh emosi mereka tidak berupaya mengawal dorongan-dorongan itu, lalu berlakulah tindak tanduk dan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Justeru, bagi menghalang dorongan yang mengikut asakan hawa nafsu tersebut, kefahaman mengenai nilai-nilai akhlak atau etika kerja berlandaskan pandangan hidup Islam penting bagi menentukan matlamat kepada akal fikiran, tindakan dan tanggungjawab kita sebagai ‘khalifah’ yang diamanahkan di muka bumi ini. Kefahaman yang jelas berkaitan akhlak itu nanti akan menjadi panduan kepada para pekerja dalam melahirkan kerja yang cemerlang dan berkualiti.

Akhlak merupakan teras kepada pembentukan etika kerja seseorang. Akhlak mulia yang dimiliki oleh seseorang pekerja mahupun ketua menjadi lambang ketinggian peribadi dan kualiti individu terbabit. Ini bermakna apabila seseorang itu mempunyai akhlak yang baik maka, mereka akan melakukan pekerjaan dengan mengikut tuntutan Islam. Salah satunya berakhlak dalam melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh (itqan). Pekerjaan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh akan tergolong dalam amalan kebajikan. “Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu melakukan sesuatu kerja itu dengan tekun” ( Riwayat Al-Baihaqi)

Dalam hadis ini, menekankan supaya seseorang yang mempunyai akhlak yang baik perlu melakukan sesuatu pekerjaan dengan kemahiran dan ketekunan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak (etika) tidak akan bekerja sambil lewa atau bertanguh-tangguh dalam menyiapkan tugasannya. Meskipun kerja itu dianggap membosankan tetapi apabila pekerja itu mempunyai akhlak dan anggapan yang baik terhadap kerja yang dilakukan maka kerja tersebut tidak dianggap sebagai bebanan. Dalam hal ini, kerja yang dilakukan akan dibuat secara bersungguh-sungguh tanpa rasa jemu. Kerja yang bersungguh–sungguh ini akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang berkualiti. Bahkan ia juga dilakukan dengan sebaik yang mungkin bukan sekadar “melepas batuk ditangga”. Jika terdapat kesulitan semasa melaksanakan tugasnya, pekerja itu akan terus berusaha mencari jalan penyelesaian dan tidak mudah putus asa atau mengaku kalah.

Begitu juga dengan amanah diri pekerja. Amanah merupakan akhlak yang perlu dipelihara oleh setiap pekerja sebagai teras keharmonian dan kejayaan sesebuah organisasi. Amanah sangat berat dan ia perlu disampaikan dengan benar dan jujur. Kejujuran dapat dilihat apabila seseorang pekerja itu melakukan tugas sepertimana yang diarahkan oleh ketua atau majikannya mengikut garis panduan yang ditetapkan dan tidak sama sekali melanggar batas syarak. Sekiranya amanah dilakukan di luar batas syarak maka pekerja itu boleh dianggap sebagai khianat serta tidak berakhlak. Oleh sebab itu, amanah itu perlu dipikul dan dijaga dengan baik. Begitu juga amanah dalam menjaga peralatan dan kemudahan milik pejabat atau organisasi. Sebagai contoh peralatan seperti telefon, mesin fotokopi, kereta pejabat, pencetak dan lain-lain untuk keperluan pejabat perlu dimanfaatkan dan digunakan untuk tujuan penyempurnaan tugas semata-mata; bukan sebaliknya.

Selain itu, akhlak (etika ) kerja ini juga mempunyai hubungan rapat dengan faktor masa atau bijak mengurus masa. "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat (nasihat-menasihati) dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran." (Surah Al-Asr Ayat 1-3). Pepatah mengatakan ‘masa itu emas’ menunjukkan bahawa masa itu adalah sangat berharga. Cendiakiawan Islam juga menyifatkan masa itu sebagai sesuatu yang hidup. Kehidupan tidak akan bererti melainkan masa yang digunakan untuk beramal semenjak dari lahir hinggalah kepada saat yang terakhir. Imam Hassan Al-Banna menyatakan masa ibarat nyawa. Bagaimana seseorang menghargai nyawa yang ada padanya maka begitulah dia menghargai masa.

Begitu juga bagi seseorang pekerja amat perlu dititikberatkan soal menjaga masa kerana salah satu faktor kejayaan dalam pekerjaan adalah pengurusan masa yang berkesan dan cekap. Pengurusan masa yang cekap dapat membantu meringankan beban tugas di samping memudahkan segala urusan kerja. Sebagai contoh, semasa bekerja kita telah diperuntukkan waktu rehat yang secukupnya oleh majikan. Dalam masa yang agak singkat inilah kita perlu bijak memanfaatkan masa untuk makan, sembahyang dan berehat. Masa yang tidak dijaga dengan baik akan menyebabkan banyak perkara lain tertunda, kerja tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Justeru, dalam mengatur masa, tugas yang penting didahulukan dan yang kurang mendesak perlu dilakukan kemudian.

Akhir sekali, akhlak (etika) kerja juga perlu ditekankan dalam aspek menjaga hubungan sesama rakan sekerja. Hubungan ini penting dalam mewujudkan persekitaran kerja yang baik dan menyeronokkan bukan membina permusuhan. Apabila hak sesama rakan dijaga dengan baik maka ia akan dapat mewujudkan persekitan kerja yang baik. Persekitaran kerja yang baik dapat dilihat apabila pekerja saling tegur menegur, memberi senyuman dan bertanyakan khabar. Hubungan yang baik ini juga akan mewujudkan semangat bekerjasama, saling bantu-membantu, bertukar-tukar fikiran, bersangka baik, nasihat menasihati dan sebagainya. Sebaliknya, sikap dan nilai buruk seperti iri hati, hasut-menghasut dan berprasangka buruk perlu dijauhi serta dihapuskan bagi mengelakkan sebarang ketidaksefahaman di tempat kerja.

Dengan serba sedikit huraian berkaitan persoalan akhlak (etika) kerja diharapkan kita sebagai umat Islam dapat memahami pentingnya menjaga dan memelihara akhlak sebagai jalan penyelesaian yang terbaik untuk menjauhi segala kemungkaran dan kejahilan. Namun, apa yang penting marilah kita sama-sama menjaga akhlak dalam bekerja dengan baik kerana natijahnya nanti begitu besar bukan sekadar seronok bekerja malah kita akan mendapat keberkatan rezeki yang halal daripada Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Thursday, January 27, 2011

Kecemerlangan sekolah bergantung pengetua

Muhyiddin Yassin beramah mesra dengan sekumpulan peserta selepas menyampaikan ucaptama pada Mesyuarat Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN Kelima dan Forum Pengetua Sekolah ASEAN (SEASPF) Ketiga di Brunei, semalam. Turut serta, Menteri Pendidikan Brunei, Pehin Awang Abu Bakar Apong (kiri). - BERNAMA

BANDAR SERI BEGAWAN 26 Jan. - Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kejayaan sistem pendidikan negara melahirkan modal insan berkualiti dan pelajar berprestasi tinggi sangat bergantung kepada kemampuan kepimpinan di peringkat sekolah terutama pengetuanya dalam menjalankan tugas dengan cemerlang.

Menurut Timbalan Perdana Menteri, ketika ibu bapa dan guru bertanggungjawab dalam pembentukan minda pelajar, pengetua sekolah pula berperanan untuk meningkatkan kemampuan guru bagi menentukan acuan generasi masa depan.

"Sebagai ibu bapa, kita sering memilih sekolah yang bukan sahaja kerana kualiti kemudahannya untuk anak-anak belajar tetapi juga kepimpinan sekolah itu yang melibatkan guru dan pengetua," ujarnya.

Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucaptama bertemakan Perkongsian dan Menggunapakai Dinamisme Pemimpin Sekolah Asia Tenggara ke Arah Pembentukan Modal Insan dan Pendidikan Inovasi Abad Ke-21 pada Mesyuarat Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN Kelima dan Forum Pengetua Sekolah ASEAN (SEASPF) Ketiga di sini hari ini.

Menurutnya yang juga Menteri Pelajaran, ibu bapa percaya sekolah yang mempunyai kemudahan, guru dan pengetua cemerlang akan dapat menyediakan peluang yang lebih baik untuk anak-anak mereka.

Sehubungan itu katanya, pengetua sekolah perlu mempunyai keupayaan yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka termasuk mampu membawa perubahan positif di kalangan pelajarnya.

"Pengetua sekolah mesti responsif terhadap pertumbuhan yang dinamik dan pembangunan di sekeliling anak-anak dan mampu menyediakan masa depan untuk mereka.

"Ini menuntut pengetua sekolah mesti mempunyai wawasan untuk pelajarnya bagi menjadi apa dan apa yang mampu dilakukan oleh mereka," katanya.

Muhyiddin berkata, pengetua sekolah yang mempunyai wawasan baru bukan sahaja mampu mencapai aspirasi negara dalam bidang pendidikan tetapi juga dapat mengupayakan kehidupan pelajar selepas sekolah tanpa mengira kaum, status sosial dan jantina.

Timbalan Perdana Menteri berkata, para pengetua juga perlu diberi galakan dan sokongan terutama dalam menghadapi cabaran semasa agar mereka mampu menjadi peneraju yang baik.

Selain perlu mendapatkan idea baru tentang bilik darjah dan pendidikan, katanya, pengetua sebagai peneraju perubahan perlu diberi pendedahan mengenai pemikiran strategik dan kecekapan dalam organisasi.

Forum tersebut yang akan berakhir Jumaat ini bertujuan meningkatkan kerjasama antara persatuan-persatuan pengetua di rantau ini, mempromosikan globalisasi dalam pendidikan, mengukuhkan keupayaan kepimpinan dan mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik untuk ASEAN.

Pada akhir forum anjuran Sekretariat SEASPF itu, satu deklarasi akan dikeluar dan diserahkan kepada kerajaan masing-masing untuk tindakan lanjut.

Monday, April 19, 2010

Amanah Asas dalam Diri Pekerja

Nor Hartini Bt. Saari
Pegawai Penyelidik
16/04/2010
Utusan Malaysia

Setiap pekerja mempunyai amanah terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Bagi pekerja Muslim, memelihara amanah yang diberikan adalah satu tanggungjawab maka hendaklah ditunaikan dengan sebaik–baik mungkin dan tidak menyalahgunakannya sama sekali.

Jika kita seorang majikan sesebuah organisasi, maka kita perlu memiliki amanah untuk memelihara kebajikan pekerja termasuk membayar gaji atau upah bersesuaian dengan kebolehan serta kecekapan mereka, menghormati pandangan mereka, tidak sama sekali menindas serta memerah keringat mereka secara tidak adil dan sentiasa memberikan dorongan supaya mereka mencintai pekerjaan, memotivasi dan memberi semangat dalam melaksanakan tugas.

Sebaliknya, jika kita seorang pekerja maka, di bahu kita menggalas amanah untuk melaksanakan tugas dengan penuh minat, ketekunan, kegigihan dan kesungguhan yang tinggi. Kita diseru agar mengutamakan kepentingan majikan serta organisasi berbanding kepentingan diri, sentiasa berusaha memastikan majikan dan organisasi tempat kita bekerja, mencapai matlamat yang disasarkan dengan jayanya.

Amalan melaksanakan tugas dengan penuh ketekunan, kegigihan dan kesungguhan sememangnya tidak asing bagi seorang pekerja Muslim. Ini kerana ia telah dilatih dalam kehidupan seharian, khususnya melalui ibadah yang dilaksanakan, seperti solat. Al-Quran menjelaskan bahawa solat berperanan mencegah orang yang melaksanakannya daripada melakukan dosa dan kemungkaran.

Tuesday, April 13, 2010

Pelajar pendidikan vokasional mampu bergaji tinggi

INISIATIF Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadikan sistem pendidikan vokasional di Perancis sebagai model dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah sangat signifikan dengan Model Ekonomi Baru (MEB) yang dilancarkan Oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.

Antara strategi MEB adalah meningkatkan pendapatan per kapita rakyat Malaysia dengan fokus ditumpukan kepada golongan kurang bernasib baik. Selain daripada golongan miskin dan orang kurang upaya, mereka yang mencapai tahap akademik yang rendah juga boleh digolongkan sebagai kurang bernasib baik. Justeru, dengan memberikan mereka pendidikan vokasional dan kemahiran, pelajar yang tercicir akademik juga boleh menikmati pendapatan tinggi.

Friday, April 2, 2010

Apa Tugas Kita Sebenarnya.....

Peranan Guru bukan hanya sekadar mengajar murid-murid di dalam kelas. Sarjana Islam telah menggariskan beberapa peranan guru muslim, antaranya;

1. Guru sebagai mudarris (pengajar) menyampaikan ilmu di dalam kelas tidak kira apa mata pelajaran tanpa jemu dan bosan.

2. Guru sebagai muallim (orang yang memiliki ilmu). Sebagai muallim para pendidik mesti menguasai bidang yang diajarnya.

3. Guru juga seorang muaddib (pendidik adab dan akhlak) iaitu mengajar anak muridnya tentang adab dan tingkah laku yang baik. Menyemai sifat terpuji dan menyingkirkan sifat keji.

4. Guru sebagai murabbi ( penjaga/pemelihara) menjaga keperluan dan kebajikan anak didik kita.

5. Guru sebagai mursyid ( pembimbing jalan yang benar) . Tunjukkan kebenaran dan bimbing mereka ke arah kebenaran itu. Bimbing jiwa, perasaan dan pemikiran supaya mereka sentiasa di atas landasan yang benar.

- Guru yang memiliki 5M ini, mampu memainkan peranan sebagai agen membentuk dan mendidik masyarakat.

Tuesday, March 23, 2010

SERAUT BICARA


PENGETUA SMK TINGGI KAJANG


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

“High Terbilang 2010” yang menjadi visi sekolah ini menjadikan tahun 2010 sebagai fasa yang penuh dengan cabaran. Visi ini tentunya menuntut seluruh warga sekolah memaksimumkan usaha, komitmen dan kerjasama berpasukan untuk memacu SMK Tinggi Kajang ke arah kecemerlangan yang meliputi kesemua aspek iaitu kurikulum,kokurikulum,sahsiah, dan dsiplin murid-murid.

Dunia pendidikan memang penuh dengan duri dan ranjaunya. Di bahu kita tergalas amanah dan tanggungjawab yang besar untuk mencorakkan modal insan ini mengikut acuan yang telah digariskan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun saya yakin dan percaya bahawa semua guru akan sentiasa membuat anjakan dengan memperlengkap diri dengan pengetahuan dan kemahiran profesional serta nilai dan amalan profesional keguruan. Kesediaan guru-guru untuk membuat perubahan amat perlu sebagai satu langkah memperkasa pengetahuan dan kemahiran guru-guru menangani perubahan persekitaran sama ada di peringkat global mahupun glokal.

Bagi mengakhiri bicara, gurulah yang mampu menentukan jaya atau gagalnya matlamat pendidikan negara. Cabaran dan kesukaran yang ditempuh oleh guru-guru dalam melaksanakan tanggungjawabnya akan menemui titik kepuasan andai anak-anak didiknya menjadi modal insan yang dapat mengisi harapan dan kelangsungan wawasan negara. Bak kata pujangga:

Kalau hendak seronok dan bahagia untuk sehari, adakanlah parti,

Kalau hendak seronok dan bahagia seminggu, pergilah bercuti,

Kalau hendak seronok dan bahagia untuk setahun, berkebunlah,

Kalau hendak seronok dan bahagia untuk sepanjang hayat, majukanlah manusia!

Sekian terima kasih.


NIK MAT BIN NIK MAN

Pengetua

SMK Tinggi Kajang